Hjem > Nyheter > Industri nyheter

Vinkelventilmaskinfunksjoner

2023-03-29

Strømningsveien til vinkelventilen er enkel, og dødsonen og virvelsonen er små. Ved hjelp av skurevirkningen til selve mediet kan det effektivt forhindre at mediet tetter seg, noe som betyr at det har god selvrensende ytelse.

Strømningsmotstanden til vinkelventilen er liten, og strømningskoeffisienten er større enn den for enkeltseteventilen, som tilsvarer strømningskoeffisienten til dobbeltseteventilen.

Vinkelventiler er egnet for rør med høy viskositet, som inneholder suspenderte stoffer og granulære væsker, eller hvor rettvinklet rør er nødvendig.

Strømningsretningen til vinkelventilen er generelt bunnen inn og siden ut. I spesielle tilfeller kan den reverseres, det vil si strømningsretning side inn og bunn ut.